Napisao: Grad Zlatar

Objavljeno: 10 ožujka 2017

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (MANDAT 2015. – 2017.)

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 03. ožujka 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak i Izvješće o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara u 2016. godini
 2. Odluka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta
 3. Zaključak i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića za 2016. godinu
 4. Zaključak i Izvješće o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2016. godinu
 5. Zaključak Izvješće o radu Galerije izvorne umjetnosti za 2016. godinu
 6. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara
 7. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova
 8. Odluka o imenovanju Ulice specijalne jedinice policije “Barun”
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2017. godinu
 10. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika
 11. Plan mreže dječjih vrtića
 12. Analiza stanja sustava civilne zaštite
 13. Zaključak i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
 14. Odluka o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga na području Grada Zlatara
 15. Zaključak i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za 2016. godinu
 16. Zaključak i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zlatara za razdoblje od 01.07. 2016.  do 31.12.2016.

Kategorije

Novosti, Održane sjednice