Napisao: Grad Zlatar

Objavljeno: 06 travnja 2017

NACRT I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Grad Zlatar 06. travnja 2017.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt I. izmjene i dopune plana proračuna za 2017. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. travnja 2017. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr

Nacrt_I. izmjene i dopune plana Proračuna 2017.

Obrazac-za-prijedloge