Napisao: Grad Zlatar

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 13. lipnja 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

Zaključak o usvajanju Zapisnika 1. sjednice
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Odluka o imenovanju ...

Napisao: Grad Zlatar

1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 1. konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 05. lipnja 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

Odluka o izboru Mandatne komisije
Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja
Odluka o izboru predsjednika ...

Napisao: Grad Zlatar

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (MANDAT 2015. – 2017.)

Na 15.  sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 18. travnja 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

Zaključak o usvajanju Zapisnika 14. sjednice
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu:

I. izmjena i ...

Napisao: Grad Zlatar

14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (MANDAT 2015. – 2017.)

Na 14.  sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 11. travnja 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

Zaključak i Izvješće o radu za 2016. godinu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar
Odluka o davanju ...

Napisao: Grad Zlatar

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (MANDAT 2015. – 2017.)

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 03. ožujka 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

Zaključak i Izvješće o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara u 2016. godini
Odluka ...

Napisao: Grad Zlatar

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (MANDAT 2015. – 2017.)

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 15. prosinca 2016. godine doneseni su slijedeći akti:

1. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu

2. Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršenju Prorač...

Napisao: Grad Zlatar

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (MANDAT 2015. – 2017.)

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 16. rujna 2016. godine doneseni su slijedeći akti:

Odluka o utvrđivanju prestanka mirovanja mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara
 Odluka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom ...

Napisao: Grad Zlatar

10. sjednica Gradskog vijeća (Mandat 2015. – 2017.)

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatar održanoj 10. lipnja 2016. godine doneseni su sljedeći akti:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2015. godinu

2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog ...

Napisao: Grad Zlatar

9. sjednica Gradskog vijeća (Mandat 2015. – 2017.)

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatar održanoj 13. travnja 2016. godine doneseni su sljedeći akti:

1. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje

2. Zaključak ...

Napisao: Grad Zlatar

8. sjednica Gradskog vijeća (Mandat 2015.-2017.)

Zapisnik 8. sjednice

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatar održanoj 28. siječnja 2016. godine doneseni su sljedeći akti:

1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Zlatara,

2. ...

 
 
Stariji