Gradska uprava

GRAD ZLATAR

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA ZLATARA

dr.sc. Mladen Krušelj –  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara

 

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Smiljana Adanić –  Voditelj Odsjeka za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara

Sanja Lisjak, mag. oec. –  viši stručni suradnik  za proračun i financije

Dubravka Horvat –  računovodstveni referent za razrez i naplatu gradskih prihoda

 

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Vladimir Goleš, ing. –  Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara

Tihana Kunić, bacc.admin.publ. – upravni referent ; poljoprivredni i prometni redar

 

ODSJEK ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Josip Topljak – Voditelj Odsjeka za samoupravu i opće poslove

Ljubica Žabek, administrativna tajnica

Ljiljana Hubak, čistačica