Gradsko vijeće

Sastav Gradskog vijeća Grada Zlatara:

1. Krunoslav Klancir, predsjednik Gradskog vijeća
2. Nadica Štahan
3. Željko Slunjski, potpredsjednik Gradskog vijeća
4. Janko Auguštan
5. Mladen Škreb
6. Kazimir Sviben
7. Ivan Licitar
8. Mirjana Bajzek
9. Božidar Hanžek
10. Goran Domitran
11. Srećko Pozaić
12. Drago Delija
13. Davor Kljak
14. Josip Findak
15. Vilko Kukec