Gradsko vijeće

Sastav Gradskog vijeća Grada Zlatara:

 1. Krunoslav Klancir, predsjednik Gradskog vijeća
 2. Nadica Štahan, potpredsjednica Gradskog vijeća
 3. Želimir Kurečić, potpredsjednik Gradskog vijeća
 4. Kazimir Sviben
 5. Juraj Žerjavić
 6. Ivana Parlov Roksandić
 7. Damir Bručić
 8. Jasna Hanžek
 9. Mirjana Bajzek
 10. Danijela Findak
 11. Janko Auguštan
 12. Darinka Sviben
 13. Josip Bingula
 14. Višnjica Škof
 15. Davor Kljak