Radna tijela Gradskog vijeća

Mandatna komisija:

1. Mladen Škreb, predsjednik
2. Janko Auguštan, član
3. Vilko Kukec, član

Komisija  za izbor i imenovanja:

1. Nadica Štahan, predsjednica
2. Davor Kljak, član
3. Ivan Licitar, član
4, Mirjana Bajzek, članica
5. Josip Findak, član

Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zlatara :

1. Željko Slunjski, predsjednik
2. Kazimir Sviben, član
3. Vedran Vukobrat, član
4. Ivan Licitar, član
5. Goran Domitran, član